Wednesday Aug 24, 2022

‏۱۲۳ | آیا هنوز جای دفاع مانده؟

استراتژی ۵دفاعه در هفته‌ی سوم شکست خورد. در پنارت۱۲۳ علی امینی و بهنام ابتدا از دلایل این اتفاق و در مورد ماندن بر روی این استراتژی یا تغییر آن صحبت می‌کنند. متهمان این شکست چه کسانی هستند؟ آیا این سه هفته برای قضاوت کافی است؟ در دفاع برای آنها جایگزینانی هست یا سراغ هافبک و مهاجم برویم؟
تاثیر برنامه‌های فشرده‌ی هفته‌های چهار تا شش بر روی تیم‌های فانتزی‌مان، کاپیتانی هفته‌ی چهارم و هافبک‌های لیدز از دیگر موضوعات پنارت ۱۲۳ هستند.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320