Wednesday Aug 31, 2022

‏‏۱۲۴ | فرمان‌روایی میتروویچ‌ها

در قسمت جدید پادکست پنارت، به سراغ سوال اصلی‌ترین سوال‌های این روزهای فوتبال فانتزی می‌رویم؛
با محمد صلاح چه کنیم؟
بهترین گزینه‌های کاپیتانی برای ادامه فصل کدام بازیکن‌ها هستند؟
آیا وقت آن نرسیده که از وایلدکارت استفاده کنیم؟
بهترین استراتژی برای عبور از مدافعان و رفتن به سمت بازیکنان هجومی چیست؟

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320