Monday Aug 28, 2023

‪‏۱۳۱ | در جستجوی فانتزی

 بعد از سه هفته از شروع فصل جدید لیگ برتر انگلیس در این اپیزود در مورد تفاوت مهم فانتزی امسال با سال‌های گذشته صحبت می‌کنیم. از اینکه چطور خودمان را با وضعیت جدید تطبیق بدهیم و با بازیکنان محبوب اول فصل چه کنیم؟

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320