Tuesday May 31, 2022

فصل ۳، قسمت آخر: پایان فانتزی ۲

این هم از قسمت پایانی این فصل.

با نیما کفایی فصلی را که گذشت بررسی کردیم؛ روزهای خوب و بد و فراز و نشیب‌هایمان را گفتیم و به پیشواز فصل بعد رفتیم: تیم‌های صعودکرده، ۶ تیم بزرگ، تغییر قیمت‌ها و جام جهانی.

 

ممنویم که یک فصل کنار ما بودید؛ زود برمی‌گردیم

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320